zbrzhtjjfmvp

UP history dept slams Bongbong Marcos’ efforts to ‘twist truth’

first_imgDefeated vice presidential candidate Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. calls to revise history textbooks as an effort to twist the truth and hide the numerous human rights violations during the regime of his father. ABS-CBN NEWS MANILA – The University of thePhilippines (UP) Department of History slammed Sen. Bongbong Marcos’ call torevise history textbooks as an effort to twist the truth and hide the numeroushuman rights violations during the regime of his father. “Makailang-ulitna ring nanawagan ang mga historyador para sa malawakang pagsusuri atpagsasaayos ng nilalaman ng mga textbook, para ipakita ang katotohanan sa kasaysayan ng bansa, isa na rito angkritikal na pagtatasa ng kabataan sa Batas Militar ni [Ferdinand] Marcos.”(GMA News/PN) “Isaitong malinaw na pagkutya at pagbabaluktot sa katotohanan. Wala itong ibanglayunin kundi ang tuluy-tuloy na pagtakpan ang ‘di mabilang na mga paglabag sakarapatang pantao at katiwalian sa ilalim ng diktaduyang Marcos,” UPHistory professors said in a statement on Friday.center_img They claimed several historians havelong called for a reassessment of textbooks as well, but for a differentreason. Earlier, the late strongman Ferdinand Marcos’ son called for the revision of history textbooks, claiming that their family’s recent court victories prove that the criminal accusations against them are false.last_img

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *